Εφαρμογή Process

Η εφαρμογή Process αποτελεί μία ολοκληρωμένη και πλήρως αυτοματοποιημένη πλατφόρμα για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο των διαχειριστικών συστημάτων κατά ISO των Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών. Διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει το οποίο ψηφιοποιεί όλες τις διεργασίες και λειτουργίες των διαχειριστικών συστημάτων κατά ISO και μετατρέπει την παρακολούθηση τους σε μια ενιαία διαδικασία.

Μέσα από το επιστημονικό υπόβαθρο και την πολυετή εμπειρία στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών, μετουσιώνει τον σχεδιασμό και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης κατά ISO σε μια ψηφιακή ενιαία διαδικασία με γνώμονα πάντα τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως για κάθε διεργασία-διαδικασία. Επιπρόσθετα, μέσω της ευελιξίας της προσβασιμότητας της εφαρμογής (web app) καθώς και της μεγάλης συνδεσιμότητας της (σουίτες τύπου Microsoft Office) ο κάθε χρήστης μπορεί εύκολα να εισάγει και να εξάγει τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται ανά πάσα στιγμή.

Βασικό μέλημα είναι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και επικοινωνία. Η δέσμευση μας για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσα από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συνεχούς παρακολούθησης των τάσεων της διεθνούς αγοράς, εγγυάται αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της εφαρμογής.

Πλεονεκτήματα Εφαρμογής

Εξοικονόμηση Χρόνου

Μέσω της ψηφιοποίησης και ενοποίησης της διαδικασίας εξοικονομείται παραγωγικός χρόνος στα θέματα σχετικά με τη Διαχείριση των Συστημάτων.

Συνδεσιμότητα & Ευελιξία

Λόγω της web εφαρμογής, δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης της από κάθε συσκευή/λογισμικό. Παράλληλα η σύνδεση και διεπαφή της με άλλες υπηρεσίες όπως την σουίτα Microsoft Office δίνουν την δυνατότητα για ευελιξία και πολυ-λειτουργικότητα

Ευχρηστία & Προσβασιμότητα

Μέσω της πλοήγησης και των διάφορων Charts και Σχεδιαγραμμάτων δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να διαχειριστεί κάθε δεδομένο στην εφαρμογή. Παράλληλα υπάρχει καταχωρημένος ένας αναλυτικός οδηγός χρήσης της εφαρμογής.

Χαρακτηριστικά Εφαρμογής

Charts & Διαγράμματα

Μια σειρά από Charts & Διαγράμματα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο την Επιχείρηση για την εξέλιξη των Διαδικασιών.

Εισαγωγή/Εξαγωγή Αρχείων

Μέσω της συνδεσιμότητας που παρέχει η εφαρμογή μπορούν να εισάγονται διαφόρου τύπου αρχεία. Παράλληλα κάθε πίνακας και πληροφορία μπορεί να εξάγεται σε Word, Excel ή PDF ανάλογα με τις ανάγκες.

Ομαδοποίηση Δεδομένων

Ψηφιοποίηση και ενοποίηση της διεργασίας ώστε να εξοικονομείται χρόνος, καθίσταται ευκολότερη η ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις αρκετών προτύπων αποφεύγοντας επαναλήψεις και περιττά κόστη.

Πολλαπλοί Χρήστες & Πολυγλωσσία

Δίνεται η δυνατότητα για πολλαπλούς χρήστες με δικαιώματα που ορίζει ο Υπεύθυνος. Παράλληλα, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα για εναλλαγή Ελληνικών/ Αγγλικών.

Υπηρεσίες

9001:2015
27001:2013